Project image

Landelijke kennisrapportage Recreatief fietsen 2023

Fietsplatform

Dit landelijk rapport is een bundeling van diverse onderzoekscijfers, met uitsplitsingen per provincie. Gebruik wordt gemaakt van de meest recente, beschikbare bronnen. Het rapport gaat onder andere in op participatie aan recreatief fietsen, het profiel van de recreatieve fietser, fietsvakanties en de waardering van verschillende aspecten van fietsen. De belangrijkste kerncijfers uit deze rapportage staan in de factsheet ‘Recreatief Fietsen’. Zie Flipbook.

terug naar overzichtterug naar overzicht